Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ylermi Kuulan stipendin jakaminen

JARDno-2022-862

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Rehtori Ylermi Kuulan musiikkistipendirahaston tarkoituksena on tukea opinnoissaan menestyviä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston oppilaita, joilla on tavoitteena jatkaa opintoja musiikin alan ammattiin johtavissa oppilaitoksissa. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut rehtori Ylermi Kuulan musiikkistipendirahaston säännöt 14.11.1988 § 222

 

Rahaston säännöissä (§4) määritetään, että rahastoa hoitaa ja sen varojen sijoittamisesta päättää musiikkiopiston johtokunta.Ylermi Kuulan stipendinhoitokunta/KUM johtokunta jakaa yhteensä 1000 euroa hakemusten perusteella harkintansa mukaisesti. Stipendiä voi hakea esimerkiksi kesäkurssille osallistumiseen tai soitinhankintaan.

Stipendin hakuaika on ollut 29.4.–16.5.2022 klo 16.00, ja hakijoita on yhteensä 15. Stipendi/stipendit julkistetaan musiikkiopiston kevään päätöskonsertissa keskiviikkona 25.5. klo 18.00 Järvenpää-talon Sibelius-salissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää jakaa stipendin/ stipendit seuraaville musiikkiopiston nykyisille oppilaalle/ oppilaille: 

 

Käsittely

Esittelijä poistui huoneesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28.1 § 1 kohta; osallisuusjäävi).

 

Päätös

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päätti jakaa stipendin kahdelle hakijalle:
- Rosalia Raijas 500€
- Samuel Saarikivi 500€