Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston opetussuunnitelman syventävät opinnot

JARDno-2022-861

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston opetussuunnitelma on hyväksytty johtokunnan kokouksessa 5.8.2019, §15 ja kaikki Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston oppilaat ovat siirtyneet uuteen opetussuunnitelmaan elokuusta 2019 alkaen.

Opetussuunnitelma on jatkuva prosessi, ja opintokokonaisuuksien sisältöä, kursseja sekä arviointkriteereitä voidaan muokata ja hioa sitä mukaa, kun muutostarpeita ilmenee musiikkiopiston arjessa. Syventävien opintojen sisältöä on pohdittu yhteistyössä opettajien kanssa opetussuunnitelmatyöryhmässä ja musiikkiopiston johtotiimissä lukuvuonna 2021-2022. Opetussuunnitelmaa on muokattu nyt syventävien opintojen kohdalta vastaamaan oppilaiden tarpeita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää hyväksyä opetussuunnitelman syventäviä opintoja koskevat tarkennukset. Opetussuunnitelman opintokokonaisuuksien sisältöä voidaan tarvittaessa hioa yhteistyössä opettajien kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.