Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

1) Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston taiteen perusopetuksen kuntakohtaisille oppilaspaikoille valitaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä soitinkohtaisesti. Musiikkiopiston johtotiimissä on noussut esiin oppilaaksioton kehittäminen siten, että avoimista opinnoista olisi väylä taiteen perusopetuksen oppilaaksi. 

2) Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston tavoitteiden ja mittareiden pohdinta on aloitettu tulevalle toimintakaudelle 2020-2023.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Merkitään tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).