Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Rehtorin viran täyttäminen / rekrytoinnin käynnistäminen

JARDno-2022-1940

Valmistelija

  • Pirre Raijas, kulttuurijohtaja, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston rehtori on irtisanoutunut rehtorin virasta 21.10.2022. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 25 § mukaan Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta valitsee musiikkiopiston rehtorin.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 46 § mukaan Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston rehtorin tehtävänä on  
1. johtaa oppilaitoksen toimintaa,  
2. jakaa vuosittain käyttösuunnitelmassa sille kohdistettavat määrärahat,
3. päättää maksuhelpotuksista toimivaltansa rajoissa,
4. päättää oppilasasioista, ellei niitä ole määräyksin osoitettu muualla päätettäviksi sekä  
5. hyväksyä muualla suoritetut opinnot.
Muilta osin rehtorin toimivallan osalta noudatetaan, mitä toimintayksikön esimiehenä toimivan palvelupäällikön toimivallasta määrätään 44 §:ssä.  

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetyn asetusken 628/1998 2. luvun 2§:n mukaisesti musiikkiopisto rehtorin viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, musiikkiopiston opettajan kelpoisuus ja riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Johtokunta kokoontuu suunnittelemaan vakinaisen rehtorin viran rekrytointiprosessin, hakuilmoituksen ja aikataulun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, kulttuurijohtaja, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää

  1. käynnistää rehtorin viran rekrytointiprosessin ja julistaa viran haettavaksi ajalle 3.11.–24.11.2022 klo 15.00.
  2. hakutekstistä (liitteenä) ja hakuprosessin aikataulusta (liitteenä).

 

Käsittely

Käsittelyn kuluessa johtokunta päätti seuraavat kokousajankohdat:

Siirretään 29.11. Kokous pidettäväksi 30.11. klo 17 Lähikokous/hybridi 

9.12. haastattelupäivä klo 10-16 

20.11. Kokous klo 16.30 valintapäätös 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päätti 

  1. käynnistää rehtorin viran rekrytointiprosessin ja julistaa viran haettavaksi ajalle 3.11.–24.11.2022 klo 15.00. 

  1. hakukuulutuksesta (liitteenä) ja hakuprosessin aikataulusta (liitteenä). 

 

Lisäksi valtuutettiin esittelijä Pirre Raijas tekemään keskustelun aikana esiin nousseet muutokset hakuilmoitukseen ja hakuprosessin aikatauluun. 

Tiedoksi

HR-palvelut