Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 03.11.2022 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Putkonen, apulaisrehtori, juha-pekka.putkonen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.