Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Eron myöntäminen musiikkiopiston rehtorin virasta

JARDno-2022-1950

Perustelut

Rehtori Pirre Raijas on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa 21.10.2022 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston rehtorin virasta.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 25 § kohdan 10 mukaan Musiikkiopiston johtokunta valitsee rehtorin ja Järvenpään kaupungin hallintosäännön 49 § mukaan palvelusuhteen päättämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Putkonen, apulaisrehtori, juha-pekka.putkonen@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää myöntää eron rehtori Pirre Raijakselle Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston rehtorin virasta.

 

Käsittely

Pirre Raijas ilmoitti esteellisyydestä § 13. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 1 (asianosaisuus) ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi 18.04-18.05.  

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Asianosaiset