Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelmien seuranta 2/2020

JARDno-2020-2164

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelmien seuranta 2/2020

Talousarvion mukaan avainaluekohtaisista käyttösuunnitelmien rahamäärien toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle vähintään kolmannesvuosittain. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportoinnin aikatauluja. Samalla raportoidaan asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden toteutumisesta.

Liitteenä on Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman tavoitteiden ja suoritteiden toteumat  ajalta 1.1.–31.8.2020.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta merkitsee tiedoksi Järvenpään kaupungin Vapaa-aika- ja harrastuspalvelujen avainalueeseen kuuluvan Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman sekä sen tavoitteiden ja suoritteiden toteumat.

Päätös

Hyväksyttiin muutoksin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).