Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelma 2021

JARDno-2020-2165

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto tulee hyväksymään talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-23 marraskuussa 2020. Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2021.

Kokouksessa esitellään Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttötalouden suunnitelma vuodelle 2021 (liitteenä). Liite täsmennetään taloudellisten tavoitteiden osalta kokouksessa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston toimintasuunnitelman ja käyttötalouden suunnitelman vuodelle 2021 ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään käyttösuunnitelmaan muutoksia.

 

Päätös

Palautettiin valmisteluun.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).