Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 20.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Rehtorin viran täyttäminen/ haastattelut ja rehtorin valinta

JARDno-2022-1940

Valmistelija

  • Pirre Raijas, kulttuurijohtaja, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta on kokouksessaan 9.12.2022 § 20 valinnut rehtorin viran toiselle haastattelukierrokselle kolme henkilöä. Johtokunta haastattelee hakijat 20.12.2022. Haastattelujen ja ennakkotehtävien perusteella päätetään rehtorin valinnasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, kulttuurijohtaja, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta

  1. haastattelee rehtorin haastatteluihin valitut hakijat uudelleen
  2. päättää rehtorin viran täyttämisestä

Päätös

Ansiovertailun ja kahden haastattelun perusteella Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston rehtoriksi valittiin yksimielisesti Henkilötieto poistettu. 
1. varasijalle valittiin Henkilötieto poistettu ja 2. varasijalle Henkilötieto poistettu.

Kokouskäsittely

Johtokunta haastatteli hakijat ja kulttuurijohtaja esitteli asiaa.

Tiedoksi

HR-palvelut