Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 19.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston yhdenvertaisuussuunnitelma

JARDno-2018-2238

Valmistelija

  • Tammy Young, rehtori, tammy.young@jarvenpaa.fi

Perustelut

Yhdenvertaisuudesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014). Yhdenvertaisuuslain 4§ mukaan viranomaisten tulee laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi siinä laajuudessa kuin kunkin viranomaisen toiminnan luonne sitä vaatii. Yhdenvertaisuussuunnitelma on viranomaisen tai muun
organisaation tekemä suunnitelma siitä, kuinka se työnantajana ja omassa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee sekä puuttuu syrjintään. 

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston tasa- yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää niitä toimenpiteitä, joilla opetus pyritään järjestämään syrjinnän vaarassa olevien oppilaiden ja henkilöstön tarpeet paremmin huomioivalla tavalla.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtosäännön (§ 26) mukaan johtokunnan tehtävä on hyväksyä oppilaitoksen opiskelua ja oppilaita koskevat määräykset ja säännöt.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tammy Young, rehtori, tammy.young@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää hyväksyä yhdenvertaisuussuunnitelman liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksytään

Tiedoksi

Koulutusjohtaja Jari Lausvaara, palvelualuejohtaja Marju Taurula