Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 15.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston talousraportti 1/2023

JARDno-2023-842

Valmistelija

  • Sauli Tyni, Musiikkiopiston rehtori, sauli.tyni@jarvenpaa.fi

Perustelut

Musiikkiopiston toimintaa sekä käyttösuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle musiikkiopiston johtosäännön §6 3. kohdan mukaisesti. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportoinnin ja musiikkiopiston lukukauden aikatauluja. Samalla raportoidaan asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden toteutumisesta. 
 

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta hyväksyi käyttösuunnitelman ja tavoitteiden toteutumat kokouksessaan 13.6.2023, §6.
Tuloslaskelman osalta raportointikausi oli vielä auki, ja taloudellisten tavoitteiden toteumaa esitellään johtokunnalle nyt, raportointikauden päätyttyä.

Liitteenä on Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston tuloslaskelma ajalta 1–6/ 2023.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sauli Tyni, Musiikkiopiston rehtori, sauli.tyni@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää hyväksyä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston tuloslaskelman ajalta 1–6/ 2023.  

Päätös

Hyväksyttiin.