Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 15.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston maksuhuojennuksien perusteet

JARDno-2023-1271

Valmistelija

  • Sauli Tyni, Musiikkiopiston rehtori, sauli.tyni@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön § 24-25 mukaisesti sekä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston Johtosäännön §7.1 mukaisesti musiikkiopiston johtokunta päättää musiikkiopiston vapaaoppilaspaikkojen jakoperusteista.

Maksuhuojennusta pääaineen lukukausimaksusta voidaan myöntää taiteen perusopetuksen oppilaalle, jos perheen maksukyky on heikentynyt.

Maksuhuojennusta on aiemmin haettu kerran lukuvuodessa vuodeksi kerrallaan. Hakuliitteinä ovat toimineet tulo- ja verotustodistukset sekä pääaineen opettajan lausunto opintomenestyksestä. 

Maksuhuojennusperusteiden tarkentamiselle on ilmennyt tarvetta, jotta jakoperusteet olisivat selkeät ja oikeudenmukaiset, ja maksuhuojennukset olisivat haettavissa tiheämmin. Nyt määriteltäviä maksuhuojennusten jakoperusteita voidaan jälleen  tarkentaa johtokunnan päätöksellä tarpeen ilmetessä. 
 

​​​​​​

Ehdotus

Esittelijä

  • Sauli Tyni, Musiikkiopiston rehtori, sauli.tyni@jarvenpaa.fi

Musiikkiopiston johtokunta päättää maksuhuojennusten jakamisesta seuraavasti:

Maksuhuojennusta haetaan:
1. ​​lukukauden alussa yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan.
2. hakuaikana Eepos-oppilashallintajärjestelmässä. Hakuaika on aina vähintään 2 viikkoa ja se on auki kaikille taiteen perusopetuksen oppilaille.
3. toimittamalla pyydetyt liitteet musiikkiopiston toimistoon hakuajan puitteissa. 
4. toimittamalla pyydetyt hakemuskohtaiset liitteet kaikilta huoltajilta tai samassa taloudessa asuvilta aikuisilta, myös täysi-ikäisen oppilaan avio- /avopuolisolta.

Johtokunta valtuuttaa musiikkiopiston rehtorin myöntämään maksuhuojennuksia lukukausittain hakemusten ja liitteiden perusteella seuraavasti:
1. 100% maksuhuojennuksia, kun hakija/perhe on toimeentulotuen varassa tai muutoin selkeästi osoitettu maksukyvyttömäksi. 
2. 50% maksuhuojennuksia, kun hakijan/perheen taloustilanteen on osoitettu olevan heikentynyt.
3. Maksuhuojennus voidaan myöntää yhden hakemuksen perusteella kaikille samaan perheeseen tai ruokakuntaan kuuluville taiteen perusopetuksen oppilaille.   

 

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kokouskäsittelyssä päätettiin muuttaa päätösehdotuksen jälkimmäistä 2. kohtaa muotoon: 

2. 60% maksuhuojennuksia, kun hakijan/perheen taloustilanteen on osoitettu olevan heikko.