Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 15.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman toteuma 2021

JARDno-2022-171

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan lautakunnille ja johtokunnille.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman toteutumista vuoden 2021 aikana on käsitelty Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan kokouksessa 31.8.2021 §6. 

Kirjanpito vuoden 2021 osalta on vielä avoinna ja tilinpäätös valmistuu maalis-huhtikuussa 2022. Kokouksessa esitetään taloudellisten tavoitteiden toteumat siltä osin, kun ne ovat tällä hetkellä tiedossa.

Liitteenä ovat Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston toimintakertomus 2021, joka sisältää käyttösuunnitelman toteuman. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää

  1. hyväksyä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman toteuman ja toimintakertomuksen liitteiden mukaisena.
  2. oikeuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

Päätös

Hyväksyttiin.