Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman toteuma 2022

JARDno-2023-210

Valmistelija

  • Juha-Pekka Putkonen, apulaisrehtori, juha-pekka.putkonen@jarvenpaa.fi
  • Pirre Raijas, kulttuurijohtaja, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle musiikkiopiston johtosäännön §6 3. kohdan mukaisesti. 

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman toteutumista vuoden 2022 aikana on käsitelty Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan kokouksessa 20.09.2022 §9. 

Kirjanpito vuoden 2022 osalta on vielä avoinna ja tilinpäätös valmistuu maalis-huhtikuussa 2023. Kokouksessa esitetään taloudellisten tavoitteiden toteumat siltä osin, kun ne ovat tällä hetkellä tiedossa.

Liitteenä ovat Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston toimintakertomus 2022, joka sisältää käyttösuunnitelman toteuman. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Putkonen, apulaisrehtori, juha-pekka.putkonen@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää

  1. hyväksyä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman toteuman ja toimintakertomuksen liitteiden mukaisena.
  2. oikeuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

Päätös

Hyväksyttiin.