Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 14.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman 2020 toteuma

JARDno-2021-78

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan lautakunnille ja johtokunnille.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman toteutumista vuoden 2020 aikana on käsitelty Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan kokouksissa 2.6.2020 § 9 ja 2.10.2020 § 12. 

Kirjanpito vuoden 2020 osalta on vielä avoinna ja tilinpäätös valmistuu maaliskuussa 2021. Kokouksessa esitetään taloudellisten tavoitteiden toteumat siltä osin kun ne ovat tällä hetkellä tiedossa.

Liitteenä ovat Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman toteuma ja toimintakertomus 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää

  1. hyväksyä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman toteuman ja toimintakertomuksen liitteiden mukaisena.
  2. oikeuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

Päätös

Hyväksyttiin.