Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 14.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelma 2021

JARDno-2021-79

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 taloussuunnitelman vuosille 2021-2023 ja talousarvion vuodelle 2021, jossa Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2021 toimintakate on -13 876 081 euroa. Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2021 tammikuun 2021 loppuun mennessä.

Kokouksessa esitellään Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttötalouden suunnitelma vuodelle 2021 (liitteenä). 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman vuodelle 2021 liitteen mukaisesti ja valtuuttaa viranhaltijat tekemään käyttösuunnitelmaan määrärahamuutoksia tarvittaessa.

Päätös

Hyväksyttiin.