Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Rehtorin viran täyttäminen Keskisen Uudenmaan musiikkiopistoon

JARDno-2018-4041

Valmistelija

 • Ulla Kettunen, henkilöstösihteeri, ulla.kettunen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston rehtorin virka on ollut haettavana 22.11. - 7.12.2018. Virka on ollut haettavana Järvenpään kaupungin nettisivuilla, julkisella ilmoitustaululla ja TE-keskuksen sivuilla. Musiikkiopiston rehtorin viran kelpoisuusehdot ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettun asetuksen 986/1998 mukaiset. Taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta järjestävän oppilaitoksen rehtoriksi on kelpoinen myös henkilö, jolla on alan ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä opetushallinnon tuntemus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojan lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeltetu kansalaiskunto.

Virkaan haki määräajassa 19 henkilöä. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kahdeksantoista hakijaa täyttivät virasta säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden antamiin tietoihin pohjautuvan ansiovertailun perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa:

 1. Henkilö on toivonut, että nimeä ei julkaista
 2. Kaisa Kuula-Bullat
 3. Pirre Raijas
 4. Monna Relander
 5. Matti Vänttinen

 6.  

Haastattelijoina toimivat johtokunnan puheenjohtaja Kati Lepojärvi, varapuheenjohtaja Paavo Peltosaari ja koulutusjohtaja Jari Lausvaara. Ansiovertailun ja haastatteluryhmän laatiman valintakriteereihin perustuvan pisteytyksen pohjalta toiseen haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa:

 1. Kaisa Kuula-Bullat
 2. Pirre Raijas
 3. Matti Vänttinen

Toisen haastatteluryhmän muodostivat edellisten lisäksi johtokunnan jäsenet Keimo Joensuu ja Sanna Tuhkunen sekä palvelualuejohtaja Marju Taurula. Toiseen haastatteluun hakijoita pyydettiin valmistamaan erillinen ennakkotehtävä.

Viran kelpoisuusehdot ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettun asetuksen 986/1998 mukaiset. Lisäksi viranhaltijalta edellytetään itsenäistä ja tuloksellista työotetta sekä hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja; valittavan henkilön odotetaan olevan musiikin laajaan oppimäärään perehtynyt idearikas ja pedagoginen johtaja, jämäkkä esimies.

Hakemusten, haastatteluiden, ennakkotehtävien ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla haastatteluryhmän esityksenä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston rehtorin virkaa soveltuvin ja sopivin on musiikin tohtori ja yhteiskuntatieteen maisteri Pirre Pauliina Raijas. Hän on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa rehtorin virkaa.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Lausvaara, vapaa-aika- ja osaamispalvelujen päällikkö, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

 

Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokunta päättää

 1. valita Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston rehtorin virkaan musiikin tohtori ja yhteiskuntatieteen maisterin Pirre Pauliina Raijaksen.
 2. että viran hoidon aloitus sopimuksen mukaan,
 3. että päätös on ehdollinen siihen saakka,​ kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan,
 4. että päätös on ehdollinen siihen saakka,​ kunnes valittava henkilö on esittänyt lain 504/2002 mukaisen rekisteriotteen,
 5. että rehtorin viran koeaika on kuusi kuukautta ja
 6. että palkkaus ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan

 

Päätös

 

Hyväksyttiin johtokunnan yksimielisellä käsittelyn aikana esiin tulleena toivomuksena, että rehtori aloittaisi mahdollisimman nopeasti, jotta hän pääsisi ottamaan osaa tulevan lukuvuoden suunnitteluun.

 

 

 

 

Tiedoksi

Hakijat, Tuusulan kunta / kasvatuksen ja sivistystoimenjohtaja ja opetuspäällikkö