Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 13.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston osavuosiraportti 1/2023

JARDno-2023-842

Valmistelija

  • Sauli Tyni, Musiikkiopiston rehtori, sauli.tyni@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle musiikkiopiston johtosäännön §6 3. kohdan mukaisesti. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportoinnin ja musiikkiopiston lukukauden aikatauluja. Samalla raportoidaan asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden toteutumisesta. 

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto raportoi johtokunnalle yksityiskohtaisemmin käyttösuunnitelman ja tavoitteiden toteutumista. Tuloslaskelman osalta raportointikausi on vielä auki, ja taloudellisten tavoitteiden toteumaa esitellään johtokunnalle raportointikauden päätyttyä elokuussa 2023.

Liitteenä on Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston toimintakertumus kevätlukukaudelta 2023, joka sisältää myös käyttösuunnitelman tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1.–31.5.2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sauli Tyni, Musiikkiopiston rehtori, sauli.tyni@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää
1. hyväksyä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman sekä sen tavoitteiden ja suoritteiden toteumat osavuosiraportin 1-5/2023 osalta.  
2. oikeuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.