Kaupunkikehityslautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Vuoden 2020 Järkevä-palkinnon saajan valinta

JARDno-2020-2751

Valmistelija

 • Essi Hämäläinen, projektiasiantuntija, essi.hamalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2020 Järkevä-palkinnon saaja

Järkevä-palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin Järvenpäässä tehtäviä ympäristötekoja ja resurssiviisasta toimintaa. Resurssiviisauden idea on pienentää haitallisia ympäristövaikutuksia siten, että samalla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja vahvistetaan alueen kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa.

Palkinto jaetaan vuosittain ja se myönnetään ympäristön hyvinvoinnin tai laajemmin resurssiviisaan toiminnan edistämisestä. Järkevä-palkinnon myöntämisessä pidetään lisäksi etuna sitä, että

 • toiminta on esimerkillistä, muut voivat seurata esimerkkiä tai muutoin osallistua toimintaan
 • toiminnassa ovat mukana ainakin jollain tavoin kaikki palkittavaan yhteisöön kuuluvat
 • toiminta on pitkäkestoista ja jatkuu myös tulevaisuudessa
 • toiminnalla on laaja vaikuttavuus

Palkinnon saajana voi olla järvenpääläinen yksityishenkilö, ryhmä, yhdistys tai yritys. Saajia voi olla useita, mikäli he ovat toteuttaneet yhdessä palkittavan teon tai toiminnan. Palkinnoksi luovutetaan Järkevä-kunniakirja. Järkevä-palkinnon myöntämisestä päättää kaupunkikehityslautakunta.

Kaupunkilaiset ovat voineet ehdottaa Järkevä-palkinnon saajaa 2.-26.11.2020 –välisenä aikana. Tiedote on julkaistu mm. kaupungin verkkosivuilla. Palkinnon saajaa on voinut ehdottaa vapaamuotoisella kirjelmällä. Määräaikaan mennessä saapui 15 ehdotusta 8:sta eri ehdokkaasta.

Aikaisempien vuosien palkitut on esitetty liitteessä A.

Vuoden 2020 ehdokkaat on esitelty tarkemmin liitteessä B.

Ehdotukset

Kaupungin yksiköt/henkilöt

 1. Katri Väyrynen, Jatsi Oy (Huom! Palkinto myönnetty jo 2013)
 2. Myllytien toimintakeskus
 3. Myllytien Toimintakeskus/Cooperin kahvila
 4. Myllytien-Toimintakeskus
 5. Cooperin kulman toimintakeskus
 6. Myllytien kahvila-ruokala
 7. Toimintakeskus Cooperin kahvila
 8. Myllytien toimintakeskus
 9. Myllytien toimintakeskus

Yhdistykset, yhteisöt ja seurat sekä yksityiset henkilöt

 1. Ville Mustonen
 2. Hyvä kasvaa Kinnarissa -asukasliike
 3. Yhdessä katettu -hanke

Yritykset

 1. Kirjavaari
 2. Vaatepuu (Huom! Palkinto myönnetty jo 2017)
 3. Härmän Rati

Lisätietoja:

Projektiasiantuntija Essi Hämäläinen, puh. 040 315 2246, essi.hamalainen@jarvenpaa.fi

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä ehdotti, että palkinto myönnetään Härmän Ratille.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pidettiin kokoustauko klo 17.42-17.50.

Tiedoksi

Asianosaiset