Kaupunkikehityslautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Lepolan risteyssilta S5 ja Kurkiaurankadun jatke, hankinta

JARDno-2020-2323

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, projektipäällikkö, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija / lisätiedot

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere ja projektipäällikkö Marja-Liisa Tiensuu

Järvenpään kaupunki on julkaissut Lepolanväylän risteyssilta rakentaminen nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 13.10.2020. Hankinnasta on  julkaistu tarjouspyyntöä tarkentava korjausilmoitus 6.11.2020.

Urakassa rakennetaan Lepolan väylän silta S5, Lepolanväylä plv 960 – 1120 ja Kurkiaurankadun viimeistelytyöt.

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. 

Määräaikaan 19.11.2020 klo 10:00 mennessä saapuivat seuraavat

tarjoukset:

- GRK Infra Oy

- Kreate Oy

- Ralf Ajalin Oy

- SILVERTEK OY

- Terrawise Oy

- VM Suomalainen Oy

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö. 

Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit viideltä (5) viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta sekä vastaavan mestarin koulutuksesta ja referensseistä. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa myös selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yleiset kriteerit /tiedot)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Laatuvaatimukset on huomioitu asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan kohteen kriteereissä sekä esitetty tarjouspyynnön liitteissä. Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.

Suoritetun hintavertailun perusteella Lepolanväylän risteyssilta rakentaminen urakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti GRK Infra Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja kokonaishinta.

GRK Infra Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 30.11.2020 TilaajaGroup.fi palvelusta.

Taloudelliset vaikutukset

Lepolanväylän risteyssilta rakentaminen urakan GRK Infra Oy:n kokonaishintainen tarjous on 1 376 500,00 euroa (alv 0%).

Määräraha on varattu vuode 2021 investointiohjelmassa. 

Kustannukset osoitetaan investointikohteelle Poikkitien yritysalue ja Ainolan aluekeskus.Investointikohdenumero ilmoitetaan myöhemmin.

OKT

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. valita hankinnan "Lepolanväylän risteyssilta rakentaminen" urakkasopimuskumppaniksi GRK Infra Oy:n kokonaishintaan 1 376 500,00 euroa (alv 0%)
  2. valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
  3. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
  4. että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

Käsittely

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere esitteli asiaa.

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset (Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta)