Kaupunkikehityslautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kävelykadun käyttösuunnitelma

JARDno-2020-2859

Valmistelija

  • Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi
  • Heidi Saarenpää, suunnittelupäällikkö, heidi.saarenpaa@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt 26.2.2015 § 13 kävelykadun käyttösuunnitelmasta. Käyttösuunnitelmaa esitetään päivitettäväksi liitteen 1 mukaisesti. Päivitykset koskevat Perhelän korttelin ympäristöön liittyvien tapahtuma-alueiden ja rakenteiden uudelleen jäsennöintiä ja pelastusajoreittien tarkennuksia.

Siirrettävien toimintojen aluevaraukset ratkaistaan alueen tarkemman suunnittelun edetessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää päivittää käyttösuunnitelmaa esitetyin osin.

Käsittely

Käsiteltiin pykälä § 53 käsittelyn jälkeen.

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.