Kaupunkikehityslautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kaupunkikehityksen maksut ja taksat 2021

JARDno-2020-2852

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan palvelualuelautakuntien tehtävänä on päättää palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista. Liitteenä on ehdotus osasta Kaupunkikehityslautakunnan alaisesta toiminnasta perittävistä maksuista 1.1.2021 alkaen. Liitteenä olevassa ehdotuksessa olevia maksuja on korotettu viimeksi Kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä 21.11.2019 § 78 vuodelle 2020. Poistuvat tuotteet/palvelut on hinnastossa yliviivattu ja uudet tuotteet/palvelut esitetty punaisella. Maksuihin ei kohdistu tällä hetkellä korotuspaineita.

Uutena perittävänä maksuna on lisätty kaupanvahvistajan maksu, joka perustuu Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1158/2014 Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittäviin maksuihin ja korvauksiin. Asetuksen mukaisesti aletaan periä kaupanvahvistajamaksua (120 €/kauppa) myös kaupungin omien luovutusten yhteydessä. Muutoksen uskotaan säästävän resursseja, vähentävän byrokratiaa ja virheitä, sekä kannustavan sähköiseen kiinteistövaihdantaan. Kuvaus muutoksesta on esitetty yksityiskohtaisesti oheismateriaalina.

 

Kaupunkikehityslautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat

  • Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 1.12.2020 alkaen on hyväksytty Kaupunkikehityslautakunnassa 29.10.2020 § 48.
  • Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontataksat on hyväksytty Kaupunkikehityslautakunnassa 19.12.2019 § 95 1.1.2020 alkaen voimassa oleviksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä Kaupunkikehityksen alaisesta toiminnasta perittävät maksut 1.1.2021 alkaen liitteen mukaisesti.

Käsittely

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut, palvelupiste, Kaupunkikehityksen päälliköt ja laskuttajat