Kaupunkikehityslautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tiedoksi

Järvenpään osallisuusmalli

KH 23.11.2020 § 376 Järvenpään yleiskaava 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen esitteli osallisuusmallia.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, voidaanko § 59 käsitellä § 53 käsittelyn jälkeen. Tämä sopi lautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.