Kaupunkikehityslautakunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

 

Hallintosäännön 124 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja hyväksytään sähköisesti.

Ehdotus

 

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin