Kaupunkikehityslautakunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

 

Hallintosäännön 106 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Säännöksen mukaisesti lautakuntien kokouskutsu on läähetettävä viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

Edelleen hallintosäännön 107 §:n mukaisesti kokouskutsu, esityslista, liiteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

 

Hyväksyttiin