Kaupunkikehityslautakunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Laaksokatu 9 rakennettavalle asuinkerrostalolle

JARDno-2017-1459

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Laaksokatu 9 suunnitellusta asuinkerrostalohankkeesta.

Tontti sijaitsee asuntokerrostalojen korttelialueella.

Asemakaava- arkkitehti on lausuntonaan todennut kaupunkikuvan osalta seuraavaa: 

"Suunnitelma poikkeaa asemakaavassa sitovasti esitetyistä rakennusaloista, mikä on hankkeen toteutettavuuden kannalta perusteltua.Asemakaavassa määrätään, että rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä. Julkisivun pääväri on asemakaavasta poikkeavasti valkoinen, ja tiilenpunaista on suunniteltu parvekeseiniin. Viereisissä kerrostaloissa pääasiallinen julkisivumateriaali on punatiili, ja pienemmissä rakennusosissa on käytetty tehosteväreinä valkoista ja sinertävää. Korttelikokonaisuuden kannalta tulee harkita, sidotaanko uudet talot värityksellä viereisiin taloihin vieläkin lujemmin vai muodostaako tämä rakennuspari oman, sinänsä raikkaan kokonaisuutensa kaupunkikuvassa. Punatiilen sijasta julkisivumateriaalina voidaan käyttää rappausta."

Liitteenä pääpiirustus- ja näkymäluonnoksia.

Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan todeta,

  • ettei rakennuksen julkisivu ole materiaaliltaan ja väriltään asemakaavamääräyksen mukainen, mutta soveltuu kokonaisuus huomioon ottaen kaupunkikuvallisesti ympäristöön.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

lasse.lehtinen@arkkitehtuurioy.com; jussi-pekka.salmi@masterkodit.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)