Kaupunkikehityslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kunnallisen pysäköinninvalvojan nimeäminen

JARDno-2019-123

Valmistelija

  • Riitta Pusa, asiakaspalvelusihteeri, riitta.pusa@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunginvaltuusto on 16.10.1989 § 282 päättänyt kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjästämisestä ja Uudenmaan lääninhallitus on 14.12.1989  päätöksellään määrännyt Järvenpään kaupungin alueellaan poliisin ohella huolehtimaan pysäköinnistä, pysäyttämisestä ja seisottamisesta koskevien kieltojen ja rajoituksien noudattamisen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämisestä 1.1.1990 alkaen toistaiseksi.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 10 §:n mukaan, jos kunta huolehtii pysäköinninvalvonnastaan alueella, on kunnan asetettava kunnallinen pysäköinninvalvoja, jolla on oltava apunaan tarpeellinen määrä pysäköinnintarkastajia. Kunnallinen pysäköinninvalvoja on valvonnan yleistä järjestelyä koskevissa asioissa poliisilaitoksen päällikön johdon ja valvonnan alainen.

Lain 12 §:n mukaan kunnallisen pysäköinninvalvojan kelpoisuusvaatimuksena kunnassa on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys liikennekysymyksiin. Kunnallisen pysäköinninvalvojan on myös oltava virkasuhteessa julkisyhteisöön.

Järvenpään hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta vastaa pysäköinninvalvontaan liittyvistä asioista.

Kaupunkikehityslautakunta on päätöksellään 13.11.2014 § 74 valinnut Järvenpään kaupungin pysäköinninvalvojaksi silloisen kaupunginlakimiehen Merja Tapalisen ja hänen sijaisekseen Petja Harakan. Petja Harakka on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen 7.1.2019 alkaen, joten kaupunkikehityslautakunnan on nimitettävä uusi pysäköinninvalvoja.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että Järvenpään kaupungin kunnallisena pysäköinninvalvojana toimii 1.2.2019 alkaen kaupunginlakimiehen virkaa hoitava viranhaltija.

 

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin