Kaupunkikehityslautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kaupunkikehityksen maksut ja taksat 2019

JARDno-2019-132

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan palvelualuelautakuntien tehtävänä on päättää palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista. Liitteenä on ehdotus osasta Kaupunkikehityslautakunnan alaisesta toiminnasta perittävistä maksuista 1.1.2019 alkaen. Liitteenä olevassa ehdotuksessa olevia maksuja on korotettu viimeksi Kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä 1.12.2016 § 75 vuodelle 2017. Vuonna 2018 maksuja ei korotettu lainkaan, koska korotuspaineita ei nähty olevan.

Maksuihin ei kohdistu suuria korotuspaineita, mutta nyt tehtävillä korotuksilla ja hinnantarkistuksilla on tarkoitus kattaa paremmin kustannustason nousua kuten palkkoja. Hintoja on korotettu keskimäärin 2,5% ja saatu arvo on pyöristetty seuraavaan tasasummaan.

Yleiskorotusta enemmän korotettuja ovat tonttijaon laatiminen ja rasitetoimitus. Rasitetoimitus on vähintään yhtä työläs kuin tilusvaihto ym. vastaavat kiinteistötoimitukset. Tästä huolimatta rasitetoimitus on ollut em. toimituksia halvempi. Rasitetoimitukset ovat lisääntyneet viime aikoina erityisesti parkkitilan vähentymisen vuoksi, mistä johtuen niihin menee yhä enemmän työaikaa ja alihintaisen toimituksen vuoksi, kirjautuu yhä enemmän tappiota.

Myös tonttijaon laatiminen on ollut Järvenpäässä erittäin edullista, 580 euroa/tonttijako. Hinta ei vastaa tonttijaon laatimisesta syntyneitä kustannuksia, mistä johtuen sen hintaa on korotettu (650 €/tonttijako kun yksi uusi tontti, 850 €/tonttijako kun kaksi uutta tonttia). Korotuksen jälkeenkin, tonttijako on erittäin edullinen. Tavanomaisesti tonttijako maksaa noin 1000 euroa ensimmäiseltä tontilta (esim. Kerava, Espoo). Tästä johtuen, tonttijaolla, on jatkossakin hintakorotuspaineita.

Kaupunkikehityslautakunnan alaiseen toimintaan toimintaan kuuluvat

  • Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 1.1.2019 alkaen on hyväksytty erillisellä päätöksellä 22.11.2018 § 103.
  • Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontataksat on hyväksytty Kaupunkikehityslautakunnassa 10.12.2015 § 72 1.1.2016 alkaen voimassa oleviksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä kaupunkikehityksen alaisesta toiminnasta perittävät maksut 1.1.2019 alkaen liitteen A mukaisesti.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin