Kaupunkikehityslautakunta, kokous 29.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

 

Ehdotus

 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely:

Merkittiin, että lautakunnalle on valmisteltu iltakouluesitys vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman valmistelusta

  • kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti, puheenjohtajan sitä lautakunnalta kysyttyä, käsitellä iltakouluasian esityslistan asioiden käsittelyn jälkeen

 

 

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti

 

  • todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

  • että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa

 

  • iltakouluasiana käsitellä esityksen vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman valmistelusta esityslistan asioiden käsittelyn jälkeen