Kaupunkikehityslautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Korttelin 135 muuttaminen kortteliksi 137 kiinteistöllä 186-1-135-15, Tupalantie 8

JARDno-2019-571

Valmistelija

  • Juhana Hiironen, kaupungingeodeetti, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö 186-1-135-15 on lohkottu 7.12.1961 kortteliin 135, 10.3.1958 vahvistetun asemakaavan ja 21.11.1961 vahvistetun tonttijaon muutoksen perusteella.  

Kiinteistön alueeseen on kohdistunut asemakaavan muutos 27.8.1971, jolloin korttelinnumero 135 on muuttunut kortteliksi 137.  Tämän jälkeen kiinteistölle 186-1-135-15 on vahvistettu 31.1.1972 tonttijaon muutos, jossa kiinteistön 186-1-135-15 tuleva tunnus on 186-1-137-10. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että kiinteistö on muodostettu voimassa olevan tonttijaon mukaisesti. Vuoden 1972 tonttijaon muutoksesta huolimatta, kiinteistölle ei ole suoritettu kiinteistötunnuksen muuttamista, koska tämä ei ole ollut välttämätöntä (ts. kiinteistöllä ei ole suoritettu esim. rakennuslupaa vaativia toimenpiteitä).

Vuoden 1972 jälkeen kiinteistölle 186-1-135-15 on hyväksytty asemakaavan muutos 21.5.2018, joka on tullut voimaan 22.8.2018 julkaistulla kuulutuksella, jossa kiinteistö on siirtynyt korttelista 137 takaisiin kortteliin 135. Kaavan voimaantulon jälkeen on huomattu, että hyväksytyssä kaavassa korttelinumerona olisi tullut olla 137 eikä 135. Jotta samassa korttelissa ei ole kahta eri korttelitunnusta, on korttelinumeron palauttaminen 137:ksi tarpeellista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelien numerot. Kuitenkin kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. Järvenpään hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavan muutokset. Korttelin numeron muutos voidaan todeta kuuluvan tähän päätäntävaltaan.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä olevaan perustuen muuttaa korttelin 135 kortteliksi 137 kiinteistöllä 186-1-135-15, Tupalantie 8.

 

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin