Kaupunkikehityslautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Juholankatu 22 rakennettavasta asuinkerrostalokohteesta

JARDno-2019-176

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Juholankatu 22 suunnitellusta kahdesta asuinkerrostalosta.

Asemakaavaan liittyvä kaavakartta, kaavaselostus, viitesuunnitelma ja rakennustapaohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Kortteli_114_(ST1_ja_liikekiinteist%C3%B6)--/sivu.tmpl?sivu_id=8581

Liitteenä pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia.

 

Pääsuunnittelija esittelee hanketta kokouksessa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Suunnitelma noudattaa pääpiirteittäin asemakaavamuutoksen ohessa hyväksytyssä rakentamistapaohjeessa määriteltyjä tavoitteita.  Kohteen suunnittelun ohjauksessa on asetettu erityinen painoarvo kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin ja sitä kautta korkeatasoisiin ja laadukkaisiin ratkaisuihin. Ennen rakennusluvan myöntämistä rakennusvalvonnan tulee yhteistyössä kaavoituksen ja suunnittelijan kanssa etsiä keinoja julkisivujen ja parvekkeiden elävöittämiseksi rakennustapaohjeessa esitettyjen viitesuunnitelmien mukaisesti.

 

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi valmisteluohjeena mm. parvekkeiden sävytys ja  visuaalinen näkymä naapuritalojen kanssa.

 

 

 

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Suunnitelmia on kehitetty edellisen lautakunnan kokouksen jälkeen yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääsuunnittelijan ja kaavoituksen kanssa.

Edellisen käsittelyn jälkeen rakennuksen pohjoispään parvekkeet on sijoitettu sisäkulmaan. Parvekkeiden taustaseinien väritys mukailee naapurirakennusten väritystä. Viitesuunnitelmassa ei ollut näille taloille osoitettu mitään erityistä tehosteväriä vaan ilme on vaalean rauhallinen.

Parvekkeiden puuverhousten taustaväriksi on suunniteltu Vinha Lyylikki 2661 https://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/varit/varikartat_ulkomaalaukseen/vinha-varikartta

Rapatut parvekkeiden taustat päätyparvekkeissa ovat hyvin samaa sävyltään eli Fescon 755 https://www.fescon.fi/materiaalipankki/varikartat/kivivarit

Muuten rapatut seinät valkoiset, 1.krs uritettu betoni tumman harmaa, ikkunapuitteet tumman harmaat, parvekelasitusrakenteet tumman harmaat ja kaidelasit opaalit.

Betoniset parvekerakenteet valkoiset. Julkisivuissa on siis haettu mahdollisimman hyvää yhteensopivuutta naapurin rakennusten kanssa sekä viitesuunnitelmien osalta.

Liitteenä näkymäkuvia, joita pyritään täydentämään ennen lautakunnan kokousta. Lautakunnan edellyttämät visuallisointikuvat naapurirakennusten kanssa esitellään pääsuunnittelijan toimesta lautakunnan kokouksessa.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää, ettei lautakunnalla ole huomautettavaa esitetyistä suunnitelmista.

 

 

 

 

 

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen asian käsittelystä kirjattuna lisäyksenä ja valmisteluohjeena, että parvekkeiden sävytyksen ja värimaailman suunnittelu tulee tehdä yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

 

 

 

 

Tiedoksi

Ajan arkkitehdit oy