Kaupunkikehityslautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Tupalantie 8 suunnitellusta asuinkerrostalosta

JARDno-2019-588

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Tupalantie 8 suunnitellusta asuinkerrostalosta.

Asemakaavaan liittyvä kaavakartta, kaavaselostus ja rakennustapaohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Tupalantie_8--/sivu.tmpl?sivu_id=9774

Kaavoitusjohtaja on antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Suunnitelmia on täydennetty kaavoitusjohtajan lausunnon perusteella.

Aineistosta puuttuu rakentamistapaohjeen edellyttämä yksityiskohtainen pihasuunnitelma. Oleskelualueelle tulee toteuttaa viihtyisyyden kannalta riittävä määrä viherkasveja istutuslaatikoihin.

Julkisivupiirustuksen julkisivumateriaaleissa ja -väreissä todetaan, että julkisivu on valkobetonia. Rakentamistapaohjeissa todetaan, että elementit on vaakauritettu elementtisauman kokoisilla ja muotoisilla urilla. Julkisivupiirustuksessa tästä ei ole mainintaa ja  piirustuksissa elementtisaumat korostuvat. Tarkennetuissa julkisivupiirustuksissa tulee mainita, miten saumat häivytetään."

Liitteenä pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia.

Pääsuunnittelija esittelee hanketta kokouksessa.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, ettei lautakunnalla ole huomautettavaa suunnitelmista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti, ettei lautakunnalla ole huomautettavaa suunnitelmista asian käsittelystä kirjattuna lisäyksenä, että jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa on kuitenkin huomioitava esitettyä paremmin elementtisaumojen häivytys.

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi

Omakodit, arkkitehtitoimisto Sajaniemi oy