Kaupunkikehityslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kaupunkikehityksen vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma

JARDno-2020-2897

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2020 § 73 vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma jossa Kaupunkikehityksen toimintatuotot olivat 3 783 338 euroa, valmistus omaan käyttöön 1 010 000 euroa, toimintakulut 15 536 666 euroa ja toimintakate – 10 743 328 euroa. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös kaupunkikehityksen toimintaa oleellisesti ohjaava koko kaupungin investointiohjelma vuosille 2021-2023 sekä koko kaupunkia ja kaupunkikehitystä koskeva talouden sopeutumisohjelma.

Kaupunkikehityksen määrärahat on kohdennettu muokatun talousarvioesityksen mukaisesti ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Käyttösuunnitelman toimintakatetason eurojen tulee vastata talousohjelmakauden euroja jokaisena vuonna. Toimintatuotot ja -kulut voivat sen sijaan poiketa talousarviossa asetetuista, koska sitovuustaso on netto.

Kaupunkikehityksen käyttötalous eroaa vuosina 2021-2023 valtuuston talousarviosta toimintatuottojen, valmistus omaan käyttöön, sekä toimintakulujen osalta, sillä sitovuustaso on netto ja toimintakate on valtuuston päätöksen mukainen vuosina 2021-2023.

Kaupunginhallituksen vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano- ohjeen mukaan lautakuntien tulee päättää talousarviota operatiivisemman ohjaustason käyttösuunnitelmista vuodelle 2021 vuoden 2021 tammikuun loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan kaupunkikehityksen käyttösuunnitelman, joka sisältää Kaupunkikehitystä koskevan investointiosan.

Käsittely

Vt. kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi ja talouspäällikkö Timo Väisänen esittelivät asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.