Kaupunkikehityslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Ilmoitusasiat

Perustelut

Iltakouluasiat

1. Kaupunkitekniikan Suunnittelupalveluiden Suunnitteluohjelma 2021
2. Kaupunkitekniikan Rakentamispalveluiden Rakentamisohjelma 2021

Ilmoitusasiat

KH 21.12.2020 § 411 Tontin 186-12-1281-15 myyminen / sitovuusajan muuttaminen
KH 11.1.2021 § 3 Kaavoitussuunnitelma ja kaavoituskatsaus 2021
KH 11.1.2021 § 4 Kaupunkikehitysjohtajan avoimen viran hoitaminen

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Rakennuttajapäällikkö Janne Arponen esitteli rakentamisohjelmaa koskevaa iltakouluaihetta.

Suunnittelupäällikkö Heidi Saarenpää esitteli suunnittelukohteita koskevaa iltakouluaihetta.

Sari Holi saapui klo 16.50.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 16.55 - 17.08 väliseksi ajaksi, jotta lautakunnan jäsen saatiin mukaan sähköiseen kokoukseen.

Markku Tenhunen saapui klo 17.08.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.