Kaupunkikehityslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Ilmoitusasiat

Perustelut

Iltakouluasiat

1. Lautakuntien yhteinen iltakoulu: Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2022-2025 valmistelu (kuunnellaan etäyhteyksin kokouspaikalla)

Ilmoitusasiat

1. Järkevä-palkinnon ehdotusaika 1.- 28.11.2021.

2. Lausunto ehdotuksesta: Jätetaksa 2022

3. Kehittämis-ja muutosehdotus, Koivusaaren alue

4. KH 4.10.2021 § 269 Lausuntopyyntö / Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvioluonnos 2022 ja esitys palvelusopimukseksi

5. KV 11.10.§ 98 Asemakaavan muutos As Oy Järvenpään Tupalantie 16 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko § 97 käsitellä heti tämän pykälän jälkeen. Tämä sopi lautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.