Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Taidetalon alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, Harjuvaarankuja 2

JARDno-2018-3234

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki järjesti Taidetalon alueesta kaikille avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 25.4. – 6.8.2018, jonka tavoitteena oli rakentaa laadukasta, kaupunkimaista pientaloasutusta keskustan tuntumaan entisen rakettitehtaan alueelle, Taidetalon ympärille. Kilpailussa tuli laatia maankäytön suunnitelma alueelle ja tehdä ostotarjous suunnitelman mukaisista tonteista. Maankäytön suunnitelmassa tuli esittää ratkaisut laadukkaan korttelirakenteen toteuttamiseksi ja asumisen laatua tukevia innovaatioita. Parhaaksi arvioidussa ehdotuksessa taide ja arkkitehtuuri muodostavat yhteisöllisen kortteliratkaisun kilpailun tavoitteiden mukaisesti.

Määräaikaan mennessä jätettiin kolme kilpailuehdotusta sekä erillinen ostotarjous Taidetalosta. Päätöksen kilpailun ratkaisusta tekee kaupunginhallitus.

Arviointipöytäkirja ja kilpailuehdotukset ovat asian liitteenä.

Kilpailun voittajan kanssa tehdään suunnitteluvaraussopimus, joka valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kilpailualueen asemakaavaehdotusta ryhdytään laatimaan yhteistyössä voittajan kanssa. Asemakaavaan laaditaan sitova rakentamistapaohje. Tonttien luovutuksesta tehdään erilliset päätökset, kun asemakaava on lainvoimainen ja tontit muodostettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä osaltaan hankkeen lähtöaineistot ja esittää kaupunkikuvallisena lausuntonaan, että ehdotus ”Taidepuutarha” on paras ehdotus Taidetalon alueen jatkosuunnitteluun

 

  • esittää, että kaupunginhallitus päättää valita Taidetalon alueen toteuttajakumppaniksi Talokolmikko Oy:n

 

  • että päätös edellyttää, että  kaupunginhallitus päättää hyväksyä kumppanin kanssa tehtävän erillisessä pykälässä päätettävän suunnitteluvaraussopimuksen, jossa määritellään hankkeen toteuttamisen ja tontinmyynnin ehdot.

 

Käsittely:

 

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut esteellisenä läsnä lautakunnan varsinaiset jäsenet Antti Heikkilä ja Mikko Vesterinen (HL 28 § 1 kohta: asianosaisjulkisuus)

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin