Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kaupunkikehityslautakunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2023

JARDno-2018-3260

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 17.9.2018 § 219 talousarvion laadintaohjeen sekä vuosien 2019 -  2023 taloussuunnitelman kehyksen.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä vuodelle 2019 Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintatuotot ovat 5 753 000 euroa, valmistus omaan käyttöön 1 011 000 euroa, toimintakulut 18 039 000 euroa sekä toimintakate -11 274 000 euroa. Sisäiset erät on esitetty kehyksessä korjatun talousarvion 2018 mukaisina.  Palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien toimintakatteet on esitetty liitteessä. Palvelualuekohtaiset kehykset ovat ohjeellisia ja painoarvo on kaupunkitason toimintakatteen alijäämässä, koska vielä ei voida tarkalleen tietää, miten lopulliset tasapainottamistoimenpiteet yms. palvelualueittain kohdistuvat.

Kaupunkikehitykselle kehyksessä esitetty toimintakate vuodelle 2019 on -11 274 000 euroa. Kasvu vuoden 2018 voimassaolevaan käyttötalousarvioon (KV 18.6.2018) nähden on +2,59%. Kaupunkikehityksen talousarvioesityksen mukainen toimintakate on -11 187 105 euroa. Kate alittaa kehyksen 86 895 euroa. Talousarvioesityksen toimintakate on vuoden 2018 toimintakatteeseen verrattuna 1,8 % heikompi.

Talousarvioesityksen mukaiset toimintatuotot ovat 4 739 782 euroa. Tuotot alittavat kehyksen 1 013 218 eurolla. Katteeton valmistus omaan käyttöön ylittää kehyksen 39 000 eurolla.

 Talousarvioesityksen toimintakulut ovat 16 976 887 euroa, ja ne poikkeavat kehyksestä 1 062 113 euroa. Suurin syy toimintatuottojen sekä toimintakulujen poikkeamille annettuun kehykseen nähden on, että kaikkia sisäisiä eriä ei ole viety vielä järjestelmään ja näin ollen luvut elävät vielä. Puuttuvat sisäiset erät vaikuttavat niin toimintatuottoihin kuin kuluihinkin ja vaikuttavat näin ollen myös toimintakatteeseen. Sisäisiä tuottoja puuttuu arviolta noin 168 000 euroa ja sisäisiä kuluja arviolta 1 369 000 euroa.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä kokouksessaan 29.10.2018 ja kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion kokouksessaan 12.11.2018.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 - 2023

 

  • merkitä tiedoksi talousarvion yhteyteen liitettävät irtaimisto- ja leasingesitykset

 

Päätös

 

Hyväksyttiin