Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 124 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja hyväksytään sähköisesti.

Ehdotus

 

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisa Saarikorpi ja Liina- Lyydia Jämsä.