Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kaupunkikehityksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 2018

JARDno-2017-1657

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli kokouksessaan 21.9.2017 talousarviota vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaa 2018 - 2022. Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessa hyväksyä esityksen muilta osin, mutta päätti palauttaa talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvien valtuustoon nähden sitovat tavoitteet uudelleen valmisteltavaksi tavoitteiden määrän ja mittareiden osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä kaupunkikehityksen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2018.

Päätös

 

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)