Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Yksityisteiden avustamisen periaatteet 1.1.2022 alkaen

JARDno-2021-470

Valmistelija

  • Aija Schukov, projektipäällikkö, aija.schukov@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat:

Tarja Kariniemi tonttipäällikkö, Jarkko Hämäläinen ylläpidon rakennuttajapäällikkö, Aija Schukov projektipäällikkö 

Nykykäytäntö

Järvenpään kaupungin käytäntönä on ollut 1970-luvulta lähtien, että kaupunki avustustaa sekä järjestäytyneitä, että järjestäytymättömiä yksityisteitä, joiden varrella on vähintään kahden eri kiinteistön omistajan ympärivuotisessa käytössä oleva asunto. Yksityisteitä on kaupungin alueella noin 20 kilometriä. Avustaminen tarkoittaa, että yksityisteitä pidetään kunnossa 3. kunnossapitoluokan mukaisesti. Tämä sisältää: talvikunnossapito (auraus, hiekoitus), kesäkunnossapito (pinnan tasaus: höyläys kerran keväällä ja kerran syksyllä, pölynsidonta: suolaus + kastelu, sekä pienimuotoista täydennyssorastusta vaativiin kohteisiin). Lisäksi kaupunki on kustantanut katuvalaistuksen huollon ja ylläpidon sisältäen energiakustannuksen.

Uusi määrittely yksityisteiden avustamiseksi 1.1.2022 alkaen

1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain 84 §:n nojalla kunta ei saa avustaa järjestäytymättömiä yksityisteitä. Yksityistiellä tarkoitetaan sellaista liikenneväylää, johon rasitteena kohdistuu vähintään yhden kiinteistön hyväksi perustettu rasiteoikeus. Pääsääntöisesti Järvenpäässä yksityistiet ovat asemakaava-alueen ulkopuolisia teitä.

Yksityistielaki 84 §

Kunnan avustus

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Kaupunki tulee noudattamaan yksityistielain 84 §:ä eikä avusta järjestäytymättömiä tai toimimattomia yksityisteitä enää 31.12.2021 jälkeen. Järjestäytyneitä yksityisteitä avustetaan 1.1.2022 alkaen aikaisemman käytännön mukaisesti, pitämällä ne kunnossa 3. kunnossapitoluokan mukaisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä kuvauskentässä selostetun uuden määrittelyn yksityisteiden avustamiseksi 1.1.2022 alkaen.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Juhana Hiironen esitteli asiaa.

Tiedoksi

Asianosaiset