Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Maankäyttösopimus kortteliin 334 Vehkatie 99a

JARDno-2021-482

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Saunakallion pientaloalueen tiivistämishankkeen asemakaavamuutokseen liittyen tontin 186-3-334-16 omistajan kanssa on neuvoteltu kyseisen tontin kehittämisestä lisäämällä rakennusoikeutta. 

Kaupunki on laatinut kehittämishankkeen toteuttamisen edellyttämän asemakaavan muutoksen, jonka mukaan Saunakallion kaupunginosan kortteliin 334 tontille 16 on osoitettu erillisten enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta (AO-44) 171 k-m2 . Tontilla 186-3-334-16 on nykyisen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti erillisten enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta (AO-19) 162 k-m2.

Kaupungille tuleva korvaus on puolet asemakaavamuutoksen aiheuttamasta hyödystä. Asemakaavan muutoksella tontille 186-3-334-16 on osoitettu lisärakennusoikeutta 9 k-m2, josta puolet on 4,5 k-m2. Rakennusoikeuden hintana on sopimuskorvausta laskettaessa käytetty 360 €/k-m2. Tontin 186-3-334-16 omistaja maksaa kaupungille sopimuskorvausta yhteensä 1.620 €.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunkikehityslautakunta hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Nyt kyseessä olevaan maankäyttösopimukseen liittyvä Saunakallion pientaloalueen asemakaavan muutos käsitellään vähäisenä, koska alueen pääkäyttötarkoitus ei muutu, ja koska koska kaavan aikaansaamat vaikutukset ovat alueellisesti ja kaupunkikuvallisesti vähäisiä ja vaikuttavat pääasiassa vain yksittäiseen tonttiin ja sen lähiympäristöön. Kaupunkikehityslautakunta päättää asemakaavan hyväksymisen ohella myös siihen liittyvien maankäyttösopimusten hyväksymisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja tontin 186-3-334-16 omistajan välisen tonttia 186-3-334-16 koskevan maankäyttösopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, asemakaava-arkkitehti, talouspalvelut