Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Alhotie 17 ja 19 suunnitellun kuuden asuinkerrostalon muodostamasta kokonaisuudesta.

JARDno-2021-502

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Alhotie 17 ja 19 suunnitellun kuuden asuinkerrosatalon muodostamasta kokonaisuudesta. 

Rakennuslupaa kortteliin sijoittuville rakennuksille on tarkoitus hakea useassa eri vaiheessa, mutta kaupunkikuvallinen lausunto pyydetään Alhotie 17 ja 19 suunnitellusta kokonaisuudesta. Tämän jälkeen lausuntotarve arvioidaan kunkin lupahakemuksen yhteydessä erikseen. Rakennusten kaupunkikuvallisen ilmeen muuttuessa päivitetyt suunnitelmat tuodaan lautakunnalle uudelleen lausuttavaksi. Ensimmäisessä vaiheessa rakennuslupakäsittelyyn tulevat Alhotie 17 kolme asuinkerrostaloa. 

Liitteenä asemakaava, rakentamistapaohje, pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia. Kohteen suunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että

  1. Rakentamistapaohjeen mukaisesti parvekelasikaiteet eivät saa olla kauttaaltaan kirkasta lasia, vaan niitä tulee jäsennöidä opaalikalvoin, hiekkapuhalluksin, värein tai ulkopuolisin säleiköin.
  2. Lasikaide tulee valita siten, ettei parvekkeella oleva kalustus ja tavarat näy häiritsevästi kaupunkikuvassa.
  3. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee kohteesta pyytää lausunto kaavoitukselta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti Perti Pertan muutosehdotuksella täydennettynä.

Kokouskäsittely

Jari Viherkoski esitteli asiaa.

Petri Perta teki Laura Virkkusen kannattamana muutosesityksen, että jatkosuunnittelussa tulee vihersuunnittelun keinoin kiinnittää huomiota siirtymiseen kerrostaloalueelta pientaloalueelle.

Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Asianosaiset