Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kaupunkikehityksen palvelualueen käyttösuunnitelmien muutokset vuosille 2021-2023

JARDno-2021-534

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta päätti 28.1.2021 § 5 Kaupunkikehityksen vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelmasta.

Kaupunkikehitys ehdottaa uutta organisaatiorakennetta, jolla on vaikutusta myös käyttötalouteen. Organisaatiomuutoksen 1.8.2021 johdosta käyttösuunnitelma muutetaan uuden organisaation mukaisesti, mikäli Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy ehdotetun organisaatiomuutoksen. Organisaatiomuutoksella ei ole vaikutusta Kaupunkikehityksen nettomäärärahoihin (toimintakatteet) vuosille 2021-2023 pysyvät samoina.

Kaupunkikehityksen palvelualue jakaantuu käyttösuunnitelmassa seuraaviin avainalueisiin, toiminta- ja laskentayksikköihin. 

Kaupunkikehityksen esikunta 

Kaupunkikehityksen esikunta, palvelupiste, pysäköinninvalvonta

Maankäyttö- ja hankekehityksen avainalue 

Maankäyttö- ja karttapalvelut, paikkatiedot- ja maastomittaus, hankekehitys- ja asuminen

Elinvoimapalveluiden avainalue 

Elinkeino- ja matkailupalvelut 

Yhdyskuntasuunnittelun avainalue 

Kaavoitus, liikenne ja ympäristöpalvelut 

Kaupunkitekniikan avainalue 

Suunnittelupalvelut, rakentamispalvelut, infran ylläpito- ja huoltopalvelut, jätehuolto

Rakennusvalvonnan avainalue 

 

Keskeisimmät muutokset euroissa

Kaupunkikehitykseen muodostetaan uusi avainalue, maankäyttö- ja hankekehitys. Maankäyttö on aikaisemmin kuulunut yhdyskuntasuunnittelun avainalueeseen. Uuden avainalueen toimintatuotot ovat 1 610 000 euroa, valmistus omaan käyttöön 50 000 euroa, toimintamenot -2 261 039 euroa, josta nettomääräraha on -601 039 euroa vuodelle 2021 (toimintatuotot+valmistus omaan käyttöön-toimintamenot). Avainalueeseen on siirretty hankekehitys ja asuminen elinvoiman, asumisen, kehittämisen avainalueelta. 

Yhdyskuntasuunnittelun avainalueelta poistuu ehdotetun muutoksen takia toimintatuotoista 1 060 000 euroa, valmistusta omaan käyttöön poistuu 50 000 euroa, ja toimintakuluista 1 321 215 euroa.

Elinvoiman, asumisen ja hankekehittämisen avainalueelta poistuu ehdotetun muutoksen takia toimintatuotoista 550 000 euroa, toimintakuluista 939 824 euroa.

Yhdyskuntasuunnittelun avainalueelle jää ehdotetun muutoksen johdosta toimintatuottoihin 450 000 euroa, toimintamenoihin -3 103 505 euroa, toimintakate vuodelle 2021 on muutosten jälkeen -2 653 505 euroa.

Elinvoimapalveluiden avainalueelle jää ehdotetun muutoksen jälkeen toimintatuottoihin 26 288 euroa, toimintamenoihin -751 328 euroa, toimintakate vuodelle 2021 on muutosten jälkeen -725 040 euroa.

Muissa avainalueissa ei tapahdu muutoksia määrärahoissa. Nyt ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutusta kaupunkikehityksen toimintatuottoihin, toimintamenoihin, eikä toimintakatteeseen. Myöskään investointiosaan ei ehdotetutilla muutoksilla ole vaikutusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan kaupunkikehityksen käyttösuunnitelman 1.8.2021.

Päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on päättänyt maankäytön ja hankekehityksen avainalueen johtajan perustamisesta.

Päätös

Esittelijä päätti vetää esityksen pois esityslistalta.

Tiedoksi

Talouspalvelut