Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Juholankatu ja Urheilukatu välillä Sibeliuksenväylä - Kansakoulukatu, hankinta 

JARDno-2020-2843

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, projektipäällikkö, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija / lisätiedot

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere, rakennuttajapäällikkö Janne Arponen ja projektipäällikkö Marja-Liisa Tiensuu

Järvenpään kaupunki on julkaissut Juholankatu ja Urheilukatu välillä  Sibeliuksenväylä - Kansakoulunkatu nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 8.2.2021.

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. 

Määräaikaan 3.3.2021 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

-  Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy

-  Terrawise Oy

-  VM Suomalainen Oy

- YPR Yleinen Pohjarakennus Oy

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö. 

Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit viideltä (5) viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus ja tekninen kyky tarjouspyynnön kohteen suorittamisesta sekä osoitus vastaavan työnjohtajan ammatillisesta pätevyydestä. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa myös selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yleiset kriteerit /tiedot)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Laatuvaatimukset on huomioitu asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan kohteen kriteereissä sekä esitetty tarjouspyynnön liitteissä. Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.

Suoritetun hintavertailun perusteella Juholankatu ja Urheilukatu välillä  Sibeliuksenväylä- Kansakoulunkatu urakan halvimman vertailuhintaisen tarjouksen jätti VM Suomalainen Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja kokonaishinta.

VM Suomalainen Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 11.3.2021 TilaajaGroup.fi palvelusta.

Taloudelliset vaikutukset

VM Suomalainen Oy:n tarjoama urakan kokonaishinta on 1 809 000,00 (alv 0%) urakan kokonaishintaan lisätään ennalta-arvaamattomat pilaantuneisiin maihin liittyvät tarjotut yksikköhinnat. Tarjouskilpailun halvin vertailuhinta, VM Suomalainen Oy, on 1 857 800,00 euroa ( alv 0%). Vertailuhinta ei ole urakan laskutettava kokonaishinta. Pilaantuneisiin maihin liittyvät yksiköt suoritetaan tarjotuin hinnoin ja laskutetaan toteutuneiden määrien mukaisesti. 

Määrärahat on varattu vuoden 2021 investointiohjelmassa. 

Urakan kokonaishintaisista kustannuksista 47 %, 850 230,00 euroa ( alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001/ 18630052 ja 53%, 958 770,00 euroa ( alv 0%) investointikohteelle 18693001/ 18630052 / 18660802.

Pilaantuneisiin maihin liittyvät kustannukset osoitetaan investointikohteelle 1863502. 

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. valita hankinnan "Juholankatu ja Urheilukatu välillä Sibeliuksenväylä - Kansakoulukatu" urakkasopimuskumppaniksi  VM Suomalainen Oy:n vertailuhintaan 1 857 800,00 euroa (alv 0%)
  2. valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
  3. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
  4. että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset (Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta)