Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lautakuntien yhteinen iltakoulu

  1. Hyvinvointikertomuksen esittely

Ilmoitusasiat

  • KH 1.3.2021§ 39 Järvenpään yleiskaava 2040 
  • KH 1.3.2021§ 54 Tonttien 186-19-1907-5, 186-19-1907-6, 186-19-1907-7, 186-19-1907-8 myyminen, Alhotie 17-19 
  • KH 15.3.2021§ 74 Tontin 186-21-2132-3 myyminen, Diggarinkatu 2

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan jäseniltä sopiiko heille, että asiat käsitellään seuraavassa järjestyksessä: 16, 17, 30-31, 18-19, 32, 20, 24-27, 21, 23, 22, 29, 28, 34 ja 33. Tämä sopi lautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin käsitellä asiat puheenjohtajan ehdottamassa järjestyksessä.