Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Oikaisuvaatimus, Reinilä, Okkonen, Jokinen / Kadunpidon järjestäminen, Ristikatu välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu

JARDno-2017-1178

Valmistelija

  • Lilla Lindewall, suunnitteluinsinööri, lilla.lindewall@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Mauri ja Tarja Reinilä ovat tehneet 4.10.2017 oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan johtajan 19.9.2017 § 20 tekemästä Ristikadun välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu kadunpitopäätöksestä. Harri ja Heidi Okkonen, Arto ja Heli Jokinen sekä Mauri ja Tarja Reinilä ovat tehneet 9.10.2017 oikaisuvaatimuksen samasta edellä mainitusta kadunpitopäätöksestä. Oikaisuvaatimuksissa esitetyt perusteet ovat yhtenevät, joten ne käsitellään yhtenä kokonaisuutena.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen kumoamista. Päätöksen kumoamisen perusteena esitetään, että Ristikadun viereinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie ei kuulu tontinomistajan kadun kunnossapidon piiriin, vaan sen kunnossapito kuuluu kunnalle. Perusteena esitetään myös, ettei voida olettaa, että tontin omistajalla tai haltijalla olisi aikaa ja tarvittavaa kalustoa väylien kunnossapidolle.

Vastine

Oikaisuvaatimuksen jättöaika on ollut muutoksenhakuohjeen mukaisesti 21.9. - 11.10.2017.

Ristikadun viereisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan vastuulla on puhtaanapito, eli lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poisto sekä kasvillisuuden siistiminen.

Tontinomistajan vastuulla olevan puhtaanapidon laajuus on sidoksissa tontin ja yleisen alueen rajapintoihin. Täten tontinomistajien vastuissa on tonttikohtaisia eroja.

Ristikatu (välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu) on rakennettu katupäällikön 4.3.2011 § 6 hyväksymän katusuunnitelman mukaisesti. Näin ollen kadunpitovelvollisuus Ristikadulla (välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu) alkaa Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä, selosteessa olevaan vastineeseen perustuen, hylätä kaupunkitekniikan johtajan päätöksestä Kadunpitopäätös, Ristikatu välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu (JARDno-2017-1178, 19.9.2017 § 20) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Mauri ja Tarja Reinilä, Harri ja Heidi Okkonen, Arto ja Heli Jokinen