Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Oikaisuvaatimus, As Oy Järvenpään Metsätie / Kadunpidon järjestäminen, Ristikatu välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu

JARDno-2017-1178

Valmistelija

  • Lilla Lindewall, suunnitteluinsinööri, lilla.lindewall@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

As Oy Järvenpään Metsätie on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan johtajan 19.9.2017 § 20 tekemästä Ristikadun välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu kadunpitopäätöksestä.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että Ristikadun, välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu kunnossapito, erityisesti talvikunnossapito, kuuluu kunnalle.

Perusteluna oikaisuvaatimukselle esitetään, että erityisesti talvikunnossapidon hoitaminen vaatisi liikaa työtä tontinomistajille ja olisi näin ollen kohtuuton velvoite.

Vastine

Oikaisuvaatimuksen jättöaika on ollut muutoksenhakuohjeiden mukaisesti 21.9. - 11.10.2017.

As Oy Järvenpään Metsätien oikaisuvaatimus on kirjattu asianhallintajärjestelmään 16.10.2017 ja luultavimmin se on saapunut myöhässä.

Dokumentoinnin epäselvyyden takia l. koska ei voida varmasti varmistaa oikaisuvaatimuksen saapumisaikaa niin asianosaisen oikeussuojan kannalta asia tutkitaan.

Ristikadun välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu talvikunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan vastuulla on puhtaanapito, eli lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poisto sekä kasvillisuuden siistiminen.

Ristikatu (välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu) on rakennettu katupäällikön 4.3.2011 § 6 hyväksymän katusuunnitelman mukaisesti. Näin ollen kadunpitovelvollisuus Ristikadulla (välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu) alkaa Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä, selosteessa olevaan vastineeseen perustuen hylätä kaupunkitekniikan johtajan päätöksestä Kadunpitopäätös, Ristikatu välillä Eriksnäsintie - Loutinkatu (JARDno-2017-1178, 19.9.2017 § 20) tehdyn oikaisuvaatimuksen ja jättää päätöksen voimaan.

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

As Oy Järvenpään Metsätie, Kaarina Laine, Lilla Lindewall