Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Lepola III asemakaava-alueen keskiosan rakentaminen, hankinta

JARDno-2017-2110

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, hankinta- ja sopimushallinnan erityisasiantuntija, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut Lepola III asemakaava-alueen keskiosan ( Rehtorinkadun, Karjakonpolun, Karjakonkadun, Uunon raitin, 
Lehtorinkadun, Lainankadun, Yliopettajankadun ja Mansikinpolun) rakentamisurakan.

Hankinta toteutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus (ilmoituksen numero 2017-025864) Hilma-julkaisujärjestelmässä 4.12.2017. Tarjouspyyntö on liitteenä. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää hankintaan lisäkysymyksiä 13.2.2017 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kuusi (6) lisäkysymystä. Vastaukset lisäkysymyksiin annettiin 15.12.2017 Lisäkirjeellä 1. Lisäkirje 1 on liitteenä.


Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

1.    Graniittirakennus Kallio Oy        
2.    Erkki Heikkilä Oy
3.    Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy
4.    Lakeuden Maanrakennus Oy
5.    Louhintahiekka Oy
6.    Läänin Kuljetus Oy
7.    Ralf Ajalin Oy
8.    TerraWise Oy
9.    TYL Lepo III
        
Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjouksen käsittely toteutetaan kuudessa vaiheessa.
1. Tarjousten avaaminen
2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen
3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
4. Tarjousten vertailu
5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen
6. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajan soveltuvuuden toteamiseksi, että tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä tarjouspyynnössä luetellut soveltuvuutta osoittavat asiakirjat ja/tai selvitykset. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjoajien tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on halvin kokonaishinta. Suoritetun hintavertailun perusteella Lepola III asemakaava-alueen (Rehtorinkadun, Karjakonpolun, Karjakonkadun, Uunon raitin, 
Lehtorinkadun, Lainankadun, Yliopettajankadun ja Mansikinpolun) rakentamisurakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti Läänin Kuljetus Oy 877 700,00 euroa (alv 0%). Tarjoushinnat ovat liitteessä.

Taloudelliset vaikutukset

Läänin Kuljetus Oy:n kokonaishintainen tarjous on 877 700,00  euroa (alv 0 %).

Määräraha on varattu vuoden 2018 investointiohjelmassa.

Kustannuksista 69%, 605 613,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investoinikohteelle 18693001 / 18630006.

ja 31%, 272 087,000 euroa (alv 0%) 18693001 / 18630006 / 18660802.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, diaari, pykälä ja tilausviite 186 8500.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että

  • Lepola III asemakaava-alueen keskiosan (Rehtorinkadun, Karjakonpolun, Karjakonkadun, Uunon raitin, Lehtorinkadun, Lainankadun, Yliopettajankadun ja Mansikinpolun) urakan sopimuskumppaniksi valitaan Läänin Kuljetus Oy
  • urakkasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman
  • hankinta tulee osapuolia sitovaksi, kun sopimus on allekirjoitettu

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

tarjoajat,talouspalvelut, kirjaamopalvelut