Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kone- ja kuljetuspalvelut option 1.5.2018-30.4.2019 käyttö

JARDno-2017-1787

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, hankinta- ja sopimushallinnan erityisasiantuntija, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hankinta liittyy kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 18.2.2016 § 11 , Kone ja kuljetuspalvelut.

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut kone- ja kuljetuspalvelut vuonna 2016. Hankinnasta on julkaistu EU- kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus Hilma- julkaisujärjestelmässä 23.12.2015 (ilmoituksen numero 2015–029168) sekä ilmoitus EU:n virallisen lehden S-osassa 26.12.2015 (ilmoituksen numero 2015/S 250–458229).

Tarjouspyynnössä oli mainittu, että tilaaja varaa oikeuden kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen. 

Hintavertailun mukainen etusijajärjestys osakokonaisuuksittain on seuraava:

1. KUORMA-AUTO, 3-AKSELINEN
1. Tarmo Lempinen
2. Kuljetus ja maanrakennus Katupojat Oy
3. Moiski Oy
4. Transmaa Oy

2. KUORMA-AUTO, 4-AKSELINEN
1. K.Kalliokoski Oy
2. Rahtikeskus Oy
3. K.Kalliokoski Oy
4. Espoon KTK Oy

3. KUORMA-AUTO, 5-AKSELINEN
1. Keijo Walve Ky
2. Rahtikeskus Oy
3. Rahtikeskus Oy
4. Rahtikeskus Oy

4. PUOLIPERÄVAUNU
1. Espoon KTK Oy
2. Kuljetus ja Maanrakennus P.Salonen Oy
3. Moiski Oy
4. Hyvinkään Tieluiska Oy

5. KUORMA-AUTO VESISÄILIÖLLÄ
1. Kuljetus ja Maanrakennus P.Salonen Oy

6. PIENI KONEYKSIKKÖ
1. Saaka Oy
2. Rahtikeskus Oy
3. Rahtikeskus Oy
4. Moiski Oy

7. NORMAALI KONEYKSIKKÖ
1. Keijo Walve Ky
2. Moiski Oy
3. Transmaa Oy

8. SUURI KONEYKSIKKÖ
1. Rahtikeskus Oy
2. Rahtikeskus Oy
3. Keijo Walve Ky
4. Kuljetus ja Maanrakennus P.Salonen Oy

9. PYÖRÄKUORMAAJA 21 TONNIA
1. Espoon KTK Oy
2. Kuljetus ja Maanrakennus P.Salonen Oy
3. Transmaa Oy
4. Moiski Oy

10. HENKILÖTYÖ
1. Transmaa Oy
2. Rakennusratas Oy
3. Malvila Oy
4. Saaka Oy

11. KAIVURIKUORMAAJA, KKT 04N
1 Konepalvelu Ripatti

12. KAIVURIKUORMAAJA, KKT 05N
1. Kehäkaivuu Oy
2. Kuljetus ja Maanrakennus P.Salonen Oy
3. Konepalvelu Ripatti
4. Keijo Walve Ky

13. KAIVURIKUORMAAJA, KKT 05R
1. Kaivuripalvelu Markku Järvinen Oy
2. Maanrakennus T.Hallia
3. Rakennusratas Oy
4. Maanrakennus T.Hallia

14. KAIVURIKUORMAAJA, KKT 06R
1. Rakennusratas Oy

15. KAVURIKUORMAAJA, KKT 08R
1. Maanrakennuspalvelu Markku Simola Oy

16. TELA-ALUSTAINEN KAIVINKONE, KKHT 05 – 08 (KUMITELAT)
1. Kaivuripalvelu Markku Järvinen Oy
2. Saaka Oy
3. Rahtikeskus Oy
4. Rahtikeskus Oy

17. PYÖRÄALUSTAINEN KAIVINKONE, KKHP 13 – 16
1. Kaivuripalvelu Markku Järvinen Oy
2. Malvila Oy
3. Malvila Oy
4. Transmaa Oy

18. TELA-ALUSTAINEN KAIVINKONE, KKHT 21
1. Jml Urakointi Ky
2. Malvila Oy
3. Rakennusratas Oy
4. Kuljetus ja Maanrakennus P.Salonen Oy

19. TELA-ALUSTAINEN KAIVINKONE, KKHT 25
1. Malvila Oy
2. Malvila Oy
3. Kuljetus ja Maanrakennus P.Salonen Oy
4. Saaka Oy

20. TELA-ALUSTAINEN KAIVINKONE, KKHT 25
1. Malvila Oy
2. Maansiirto Wall-Dig Oy
3. Malvila Oy
4. Kuljetus ja Maanrakennus P.Salonen Oy

21. TELA-ALUSTAINEN KAIVINKONE, KKHT 30
1. Malvila Oy
2. Malvila Oy
3. Transmaa Oy
4. Kuljetus ja Maanrakennus P.Salonen Oy

22. ERIKOISKONE, GRADALL TAI VASTAAVA
1. Hyvinkään Tieluiska Oy

23. ERIKOISKONE, GRADALL TAI VASTAAVA
1. Hyvinkään Tieluiska Oy

24. TRAKTORI + VESIKÄRRY PUMPULLA
1. MTY Teräväinen

25. TRAKTORI + VESIKÄRRY PUMPULLA
1. Transmaa Oy

26. AUTOALUSTAINEN IMULAKAISUKONE
1. Kuljetus ja Maanrakennus P.Salonen Oy

27. TRAKTORI + AVOHARJA
1. Saaka Oy

28. TRAKTORI + KERÄÄVÄ HARJA
1. Transmaa Oy

29. TRAKTORI ETUKAUHALLA
1. Tmi Konepalvelu J Turunen

30. PAINE / IMUAUTO
1. Moiski Oy

Palveluntuottajien tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on tarkistettu 17.1.2018. Valitut Palveluntuottajat ovat hoitaneet tilaajavastuuvelvoitteet asianmukaisesti ja työn sopimuksen mukaisesti.

Hankinnassa ei sitouduta mihinkään tiettyyn kokonaisvolyymiin ostojen  määrän tai arvon osalta, vaan hankinnat tehdään sopimuskaudella kaupungin eri yksiköiden tarpeita vastaavasti.

Optiokautena puitesopimus jatkuu alkuperäisin ehdoin.

Taloudelliset vaikutukset
Hankinnan arvo optiokaudella 1.5.2018-30.4.2019 on noin 1 320 000,00 euroa (alv 0%), joka jakaantuu käyttötalouden kohteisiin ja investointikohteisiin tilaajan tarpeen mukaisesti.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • käyttää optiokauden 1.5.2018 - 30.4.2019 valittujen palveluntuottajien kanssa
  • että, kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana
  • valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan päättämään 1.5.2019 - 30.4.2020 optiovuoden käyttämisestä

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Palveluntuottajat, kirjaamopalvelut, talouspalvelut