Kaupunkikehityslautakunta, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Satu Hänninen, esikuntapäällikkö, satu.hanninen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Iltakouluasiat koskevat pääsääntöisesti keskeneräisiä asioita, joita koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia ennen päätöksentekoa (JulkL 6 § 1 mom 9-k). Asiakirjat saattavat myös olla joko kokonaan tai osittain salassa pidettäviä julkisuuslain tai jonkin erityislain säännöksen perusteella, jolloin ne eivät tule julkisiksi päätöksenteon jälkeenkään.

Iltakouluasiat

1. Käyttötalouden sitovat tavoitteet
2. Perhelän kaavoituksen käynnistäminen

Ilmoitusasiat

KH 30.9.2019 § 235 Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3:n osakkeiden hankinta 
KH 30.9.2019§ 236 Sitovuusajan jatkaminen kiinteistön 186-7-762-6 kaupassa, Välskärinkatu 29 
KH 30.9.2019§ 237 Ostotarjous Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n osakkeista 
KH 30.9.2019§ 238 Tontin 186-22-2233-1 Yliopettajankatu 6 vuokraaminen 
KH 30.9.2019§ 239 Tontin 186-6-614-2 Vaarinkatu 1 myyminen 
KH 30.9.2019§ 240 Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvioluonnos ja esitys palvelusopimukseksi 2020-2024 
KH 7.10.2019§ 248 Järvenpään HSL-selvitys, HSL-perussopimuksen hyväksyminen 
KH 7.10.2019§ 251 Yhteistyö Tuusulan kunnan lvi-tarkastajan tehtävien hoidosta 
KH 7.10.2019§ 253 Asemakaavan muutos, korttelit 145, 146 ja 166 (Vanhankyläntie 16-20, Harjuvaarankuja 2) 

 

Käsittelystä kirjattiin:

 

  1. Puheenjohtaja toi esille, että tammikuussa lautakunnalle järjestetään koulutusta kokouskäytännöistä. Hallintopalvelut tulevat pitämään kyseisen koulutuksen iltakoulutyyppisesti ja sen kesto on noin 30 min. Koulutuksessa käydään läpi kokousmenettelyyn liittyviä asioita sekä esimerkiksi esteellisyyskysymyksiä.
  2. Kevään 2020 kokouskalenteri julkaistu.
  3. Lautakunnan kokouksia aikaistetaan 1.1.2020 alkaen siten, että kokoukset alkavat jatkossa klo 16.30.
  4. Joulukuun kokous pidetään Härmän Ratissa. Osallistujille järjestetään yhteiskuljetus.

 

Kokouksessa pidettiin tauko klo. 17.20 - 18.40

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin